Çalışan Güvenliği Olay Bildirim Formu
Çalışan güvenliği ihlallerine ilişkin bildirim yapmak için lütfen aşağıda yer alan parametrelerden uygun olanları seçiniz. Hata kodunu sistem otomatik olarak oluşturacaktır. Hata bildirimleri hakkında daha detaylı bilgi için lütfen GRS Bilgi Merkezi 'ni ziyaret ediniz.
Bildirmek istediğiniz hataya ilişkin parametreleri aşağıda bulamıyorsanız, geri bildirimde bulunarak ilgili seçeneklerin sisteme eklenmesini sağlayabilirsiniz.
Olayın Gerçekleştiği Kurum
:
 

 
Olayın Gerçekleştiği Birim/Yer
:
 
Olaya Maruz Kalan Çalışanın Görevi
:
 

Olayın Gerçekleşme/Zarar Verme Durumu
:
Olayın Etki Süresi
:
Olayın Gerçekleştiği/Başladığı Zaman Dilimi
:
İstenmeyen Olay Bildirimi
  
        * Bir şeçim yapmalısınız...
İş Kazası Bildirimi
  
        * Bir şeçim yapmalısınız...
Hukuki İşlem
  
     * Bir şeçim yapmalısınız...
Beyaz Kod Süreci
  
     * Bir şeçim yapmalısınız...
İstenmeyen Olay
:


Olayın Öncelikli Sebebi

Seçeneklerde kurum ya da çalışan ile ilgili iyileştirmeye esas hususlar tespit edilmeye çalışıldığından hasta ve hasta yakını kaynaklı nedenlere yer verilmemiştir. Birden fazla nedenden kaynaklanan olaylar için lütfen öncelikli olduğunu düşündüğünüz seçeneği işaretleyiniz.
:


 
Hata Kodu
: .0..0.0.0..
 
Olayın Gerçekleştiği Tarih
(Bilinmiyorsa bildirim tarihi ile aynı bırakınız.)


 
Bildirim Tarihi
: 07.10.2022 - 13:22:39
 
İşlemi tamamla butonuna tıkladığınızda bildiriminiz sisteme kaydedilecektir.

 
 

Spam/bot uygulamalarına karşı bu sayfa QNC-NoCap tarafından korunmaktadır.
Sağlıkta Kalite Akreditasyon ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanlığı - 2021